1bannermhc.jpg 1bannermhc2.jpg 1_1IntToernooiDB2017-175kopie.jpg 2 (1 van 2).jpg 2 (2 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2heren1.jpg header-3.jpg header.jpg

hockey_jongstejeugd


Jongste Jeugd

De Jongste Jeugd zijn onze ± 5 tot en met ± 9 jarigen, onderverdeeld in Funkeys, Benjamins, F-jes en E-tjes. Ons doel is om deze groep kinderen op een actieve, leuke en veilige manier samen te leren hockeyen, aangepast aan hun eigen ontwikkelingsniveau. Winnen en verliezen is hierbij van ondergeschikt belang.


Funkey – 5 jarigen

Funkey is de eerste kennismaking met sport en hockey. "Fun” is hierin "Key”. De training bestaat uit allerlei spelvormen als knotshockey en ringhockey, hoepels, touwen etc. Voornaamste doel is het stimuleren van de motoriek. Naar mate de tijd vordert, komt "echt hockey” met bal en stick meer in beeld.

Benjamins – 6 jarigen

De Benjamins hebben wekelijks een training. Op een speelse manier leren zij de basis van het hockeyen en het samenwerken in een team. De groep is nog met jongens en meisjes gemengd en wordt wekelijks van samenstelling veranderd. Op de competitie zaterdagen bestaat de mogelijkheid dat de kinderen onderling een wedstrijdje spelen, de zogenaamde BenjaPLUS. Organisatie en begeleiding hiervan is in handen van de ouders van de Benjamins.

F-jes - 7 jarigen

Kinderen die voor 1 oktober 7 jaar zijn, gaan aan de slag in de F. De F-jes worden in teams ingedeeld van 7 a 8 personen, trainen twee keer per week en spelen op zaterdagochtend een wedstrijd in de regio. Het opleidingsplan van de Jongste Jeugd is de basis voor de trainingen.  De wedstrijden zijn gebaseerd op het drie tegen drie hockey op een achtste veld.

E6 – 8 jarigen

Als de kinderen voor 1 oktober 8 jaar zijn, komen ze in de E6. Deze teams spelen wedstrijden met 6 spelers op een kwart veld. Dit is ook het eerste jaar dat de keeper aan bod komt. De trainingen zijn twee keer per week met wedstrijden op zaterdagochtend. De teams hebben een omvang van 7 a 8 spelers.

E8 – 9 jarigen

Na het zestal hockey komt het achttal hockey. De kinderen zijn dan voor 1 oktober 9 jaar. Ze spelen met 8 spelers een wedstrijd op een half veld. De strafcorner komt hier ook voor het eerst aan bod.
Trainingen zijn twee keer per week met wedstrijden op zaterdagochtend. De teams hebben een omvang van 9 a 10 spelers.

Na de E achttallen stromen de kinderen door naar de jeugdafdeling (1e jaars D). Ze gaan dan in elftallen spelen op  een heel veld.

Onder omstandigheden kan het voorkomen dat een te jong kind in een bepaalde lijn al hockey speelt. In overleg met de ouders bekijken we dan wat het beste moment om al dan niet door te stromen zodat dit weer gecompenseerd is.


Jongste Jeugd Commissie

De Jongste Jeugd Commissie (JJC)  zijn vrijwilligers die het hockey voor de 5 tot 10 jarigen organiseren en zorgen dat het hockey leuk is en leuk blijft. De commissie bestaat uit een voorzitter, lijncoordinatoren en een evenementencoordinator. De JJC fungeert als vraagbaak voor ouders en spelers en is de intermediair richting de Technische Commissie en het Bestuur van de vereniging, ze zijn het contact richting de KNHB, maken de teamindelingen en organiseren de aanwas van nieuwe leden in deze leeftijdscategorie.

Voorzitter: Fleur Kapiteijn
Wedstrijdsecretaris: Ronald van Hengel
Activiteiten en Informatie: Daniëlle Jongenburger
Coordinatoren E8-tallen: Marike Adriaens-van de Water en Fleur Kapiteijn
Coördinator E6-tallen: Arjen Osterhaus
Coördinatoren F-tallen: Annebelle Adriaans-Jaspars, Barbara Jongen en Natalja Sarneel
Coördinator Benjamins: Daniëlle van de Beek
Coördinator Instroom/ Funkey: Fleur Kapiteijn

Contact opnemen met ons kan via [email protected]

 

Rol ouders

Wij zijn een vereniging en dat betekent dat zonder hulp van ouders en vrijwilligers weinig mogelijk is.
Ouderbetrokkenheid is van immens belang. Je kunt als ouder training geven, jeugdtrainers in het team van uw kind helpen met ondersteuning, coachen, spelleider zijn, regelouder, evenementenhulp, commissielid etc.

Teams waar ouders betrokken bij het zijn bij het hockey functioneren veel beter dan waar dat niet het geval is. Teams waar een ouder de jeugdtrainer ondersteunt op pedagogisch gebied halen ook veel meer rendement uit een training. Hiervoor is geen (hockey)ervaring nodig!

Daarnaast zijn er nog de teamverplichtingen als rijbeurten,  de jaarlijkse bardienst en info ouderdienst.Niet alleen uw kind  "zit op hockey”, u als ouder dus ook.

Indelingen team

Bij kinderen in deze leeftijd zijn er nog grote verschillen op het gebied van vaardigheden, beweging, beleving, inzicht en interesses. Ieder kind is immers anders en groeit en ontwikkelt met bepaalde sprongen. Een  kind kan maanden stilstaan in de ontwikkeling en dan in een recordtijd dat weer goedmaken; andersom kan ook.
De JJC probeert met het (technisch) kader dit zoveel mogelijk monitoren.

Zodra de teams ingedeeld worden, houden we hier al rekening mee. Het primaire belang is het niveau waarop het kind sport, op de voet gevolgd door de sociale omgeving (vriendjes, klasgenootjes etc).  Het streven is om ieder kind dus in een team te plaatsen waarin voldoende uitdaging in het sporten zit en waar het ook de sociale contacten heeft.

Proeftrainen

Een proeftraining volgen kan enkel op afspraak met de lijncoordinator. Neem hiervoor contact op met de JJC: [email protected].

Vermeld in de e-mail de geboortedatum en naam van uw kind. Als het hockey bevalt, dan dient u uw kind na twee proeftrainingen aan te melden als lid.Een hockeystick kunt u van ons lenen; u dient wel zelf te zorgen voor scheenbeschermers en een bitje (gebitsbeschermer, verkrijgbaar bij de sportzaken).

Lid worden?

Voor de teams zijn er instroommomenten na de zomervakantie, na de herfstvakantie en na de winterstop. Voor de jongste categorie, Funkey en Benjamins, is dat wekelijks mogelijk op afspraak.
Neem hiervoor contact op via: [email protected]

U kunt uw kind aanmelden door op de website bovenaan ‘lid worden’  te selecteren.
Na het invullen ontvangt u per kerende e-mail een pdf bestand. Deze dient u te ondertekenen en naar de ledenadministratie te sturen. Na ontvangst krijgt u van hen bericht dat uw kind op de wachtlijst geplaatst is. De JJC neemt dan contact op over de plaatsing. Pas na plaatsing in een lijn, is het lidmaatschap definitief.

Voor de nieuwe spelers in de F en E geldt dat deze eerst enkel trainen voordat ze gaan deelnemen aan wedstrijden. Plaatsing in een team en deelname aan de competitie gaat altijd in overleg met het technisch kader.

Wat heb ik nodig?

Pas vanaf de F lijn is het clubtenue van MHC bij wedstrijden nodig. Dit is exclusief verkrijgbaar bij Sportshop Relax aan de Dorpsstraat in Heer-Maastricht. Voor de funkey en benjamins is gewone, comfortabele sportkleding afgestemd op de weersomstandigheden voldoende. Bitjes en scheenbeschermers zijn verplicht bij alle wedstrijden en trainingen. Hockeyschoenen (kunstgras) zijn bij de Benjamins nog niet verplicht maar vanwege de grip wel aan te bevelen.

De sportspeciaalzaak kan u adviseren over een stick (± € 25,-). Koop deze echter niet op de groei!


Regio afspraken KNHB

De JJC heeft zitting in het disctrict Limburg van de KNHB. Hier zijn m.b.t. de jongste jeugd de volgende (afwijkende) bindende afspraken gemaakt:

- De thuisvereniging zorgt voor spelleiders.
- Coaches mogen in het veld lopen bij F en E6. Toeschouwers achter het hek.
- Het uitspelende team zorgt voor een afwijkend tenue indien nodig.

- Aantallen teams: Er mag alleen 3 tegen 3 gespeeld worden bij 3F, 6 tegen 6 bij 6E of 8 tegen 8 bij 8E hockey. Geen varianten met meer spelers. Indien een team met te weinig is in bv. een 8-tal mag er uiteraard wel 7 tegen 7 gespeeld worden.

- Kampioenen: De Jongste Jeugd kent geen kampioenen omdat leren spelen belangrijker is dan winnen. Dit wordt dan ook niet gevierd/ gehuldigd door de verenigingen zelf.

- Wedstrijdduur: F: 2x 20 min, E6 2x25 min, E8 2x30 min.


Informatie en communicatie

De JJC zorgt voor alle communicatie naar spelers, ouders, coaches. Vragen stelt u ons bij voorkeur per email of persoonlijk op de club. Iedere zaterdagochtend is iemand van de JJC aanwezig bij de infobalie.
Voor zover als mogelijk zijn we ook tijdens trainingen regelmatig langs de velden te vinden.

Maandelijks is er ook een open spreekuur op de club waarbij een afvaardiging van de JJC, de Technische Commissie en bestuur aanwezig zijn voor alle vragen fo kwesties die meer diepgang nodig hebben dan een mail kan bieden. Op de agenda op de website staat wanneer er spreekuur is.

Voordat uw kind in een nieuwe lijn start is er een ouder-info-avond. Uw aanwezigheid hier is dringend gewenst. Aan bod komen dan o.a. de jaarplanning, spelregels, uw verplichtingen en de taakverdeling in de teams.

Van de teams verwachten wij regelmatig foto’s en/of wedstrijdverslagen voor de nieuwsbrieven en/of website.