1bannermhc.jpg 1bannermhc2.jpg 1_1IntToernooiDB2017-175kopie.jpg 2 (1 van 2).jpg 2 (2 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2heren1.jpg header-3.jpg header.jpg

Afgelastingen

Afgelasting wedstrijden?

In verband met weersomstandigheden kan een veld niet bespeelbaar zijn. Via de MHC website en MHC app, wordt u bericht of een veld NIET bespeelbaar is. Verzoek aan coaches/ aanvoerders: Bel alleen in geval van twijfel onderstaande contactpersoon.

Reservering velden: Elly Langer (tel. 043-3476401) of via mailto:[email protected]
Reservering clubhuis: Linda Luijten (tel. 06-53796198)of via mailto:[email protected]
Afkeuringen velden: vacature


Regels m.b.t. afgelaste wedstrijden en/of trainingen

We zitten weer in het herfstseizoen en gaan richting de winter. Dat betekent dat er zich weersomstandigheden kunnen voordoen, waardoor velden niet bespeelbaar zijn.

U dient de volgende regels in acht te nemen: 

 1. Het onbespeelbaar zijn van een veld kan enkel door een bevoegde functionaris (gemeente, of een daartoe aangewezene binnen de club of een scheidsrechter) worden vastgesteld;
 2. Indien velden onbespeelbaar zijn, dan wordt U hierover geïnformeerd via:
  1. de website ;
  2. u wordt gebeld indien het pas vlak voor vertrek naar een wedstrijd bekend is geworden;
  3. in het geval van acute zaken zoals bij trainingen kunt u ook een bulk-sms ontvangen (NB: zorg er dus voor dat in Emma het 06-nummer klopt).

HET IS DUS NIET DE BEDOELING DAT U ALS COACH CONTACT OPNEEMT MET ANDERE CLUBS. HOORT U NIETS, DAN GAAT DE WEDSTRIJD DOOR.

Tot slot vinden wij het belangrijk u te informeren rondom een aantal keuzes die worden gemaakt indien een veld eruit ligt: 

 1. Bij Heren 1 en JA1 zijn bondsscheidsrechters toegewezen vanuit de KNHB. Als het veld van deze teams is afgekeurd, echter er is nog wel een ander speelveld beschikbaar, dan moet vanuit de KNHB de wedstrijd op dat bespeelbare veld worden gespeeld. De wedstrijd van het team dat gepland stond op dat bespeelbare veld, wordt dan afgelast zodat JA1 of Heren 1 de wedstrijd wel kan spelen. Deze gedwongen verschuiving komt dus voort vanuit een bondsregel. Bij alle andere teams geldt deze regel niet.
 2. Indien al vroegtijdig duidelijk wordt dat een veld niet bespeelbaar zal zijn op zaterdag of de zondag, dan wordt er door de wedstrijdsecretaris gekeken hoe we het programma gaan aanpassen. De keuzes die dan gemaakt worden, zijn gebaseerd op de reistijd van tegenstanders. Inhalen gaat makkelijker als je dichtbij elkaar ligt t.o.v. teams uit Brabant. Wedstrijden met tegenstanders uit Brabant krijgen dan meer voorrang dan wedstrijden met tegenstanders als Nuth, Hockeer, Meerssen, NOVA enz.
 3. Indien een wedstrijd wordt afgelast, dan zal deze wedstrijd altijd op de eerstkomende inhaaldag worden ingehaald. Enkel in geval op dat moment reeds een wedstrijd staat voor een van beide teams, zal inhalen in overleg geschieden. De coördinatie hiervan geschiedt enkel en alleen door de wedstrijdcommissaris;
 4. De geplande trainingen worden afgelast van die teams die op het onbespeelbare veld gepland stonden. Alleen indien er ruimte op een ander veld is, kan besloten worden de training wel door te laten gaan.

Ten aanzien van het bovenstaande kan enkel worden afgeweken door hetzij de wedstrijdsecretaris (wedstrijd), of de technisch directeur (training). Een door hen genomen besluit is bindend.

de TC