1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 2_header_mhc_jo16_1__strafcorner_2114x560.jpg.jpg header.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg Header_MHC_jeugd_startwedstrijd.jpg Header_MHC_JO16_1_Klaar_Voor_Wedstrijd_2114x560.jpg Header_MHC_JO16_1_Uitlopen_Strafcorner_2114x560.jpg

Feestje organiseren?


Wil je met je team een feestje regelen? Een ouderwetse Thé Dansant? Of een andere mooie gelegenheid om wat te regelen op MHC? Dat kan, vinden we heel leuk!

Om de feestplanning overzichtelijk te houden hanteren we een kalender waarop voor iedereen zichtbaar is wanneer en door wie een feest georganiseerd wordt. Dus welke stappen doorloop je om een feestje te regelen?

  1. In verband met de planning dien je aanvraag uiterlijk één week vooraf in te dienen bij de Seniorencommissie en Beheerder clubhuis. De beheerder clubhuis geeft het definitieve akkoord.
  2. Het organiserend team wijst een (1) persoon aan die verantwoordelijk is als aanspreekpunt. Hij of tevens toeziet op het ordentelijk verloop van het feest. Deze persoon matigt zelfzijn/haar alcoholgebruik gedurende het feest.
  3. Om toezicht te houden op de inkomende en uitgaande deelnemers is er permanent iemandvan de organisatie aanwezig bij de toegangsdeur van het clubhuis. Deze kan tevens, indiengewenst, entreegeld heffen en eventueel de zichtbaarheid vergroten dmv stempel of bandje.
  4. In principe wordt het feest gehouden op zondag van 16.00-21.00 uur.
  5. De eindtijd wordt verlengd tot 22.00 uur indien het organiserend team ook een barbecue houdt énals de zonsondergang na 21.45 uur is (vanaf 28 mei).
  6. Achter de bar staan enkel professionele krachten. Deze worden ingezet door Stefan Soudant.
  7. Alleen het gebruik van plastic glazen is toegestaan.
  8. Geen drank naar de kelder of naar buiten. Wel terras.
  9. Bij wangedrag, waaronder overmatig drankgebruik, overgeven, gooien metetenswaren/drank dan is de beheerder clubhuis (in de regel Stefan Soudant of zijn vervanging) gerechtigd de persoon in kwestie de verdere toegang te ontzeggen of het feestte beeindigen.

Opgesteld door Seniorencommissie en Stefan Soudant.

Vastgesteld door bestuur MHC dd. 7-3-2022